Rozpoznajemy potrzeby naszych klientów

Restrukturyzacja i Optymalizacja

img-restrukturyzacja-i-optymalizacja

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA

Świadczymy usługi konsultingu oddłużeniowego: negocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań, przygotowujemy i prowadzimy postępowanie naprawcze, a jeśli okoliczności tego wymagają także postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. W tym ostatnim przypadku gwarantujemy opracowanie realnej koncepcji działań naprawczych (program naprawczy), zawierających propozycje układowe wraz z ich uzasadnieniem i propozycjami finansowania, wykonania układu oraz przygotowanie dokumentacji prawnej, finansowej i ekonomicznej (biznes plan). 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W oparciu o najnowsze trendy akademickie oraz bieżącą praktykę doradzamy firmom jak reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Proponujemy nowe lub zmieniamy istniejące procesy biznesowe, aby stworzyć nową, efektywniejszą strukturę, która będzie odporna na skutki kryzysu gospodarczego i pozwoli stać się liderem rynkowym w tych trudnych czasach.

PROGRAMY NAPRAWCZE

Program naprawczy obejmuje działania w zakresie zdefiniowania obszarów wymagających naprawy, określenia oczekiwanych wyników i drogi do ich osiągnięcia. Tworzymy profesjonalny biznes plan spełniający wymagania banków, wierzycieli lub urzędów publicznych. 

Skontaktuj się z nami na biuro@winstar.pl lub skorzystaj z Formularz kontaktowy